Mona Múza

Previous Next 1 of 3

Vianočná pošta 2013


Printy

Printová kampaň Vianočnej pošty 2013, zahrňujúca okrem iného plagáty, letáky, pohľadnice, nálepky na schránky, obálky ako i samotné listy od Ježiška deťom. Vrámci propagácie je aktualizovaná i stránka www.vianocnaposta.sk s novými možnosťami zábavy pre deti (online hra, ale aj klasické zábavky s papierom a nožnicami). Klient: Slovenská pošta, Rok: 2013

Close