Mona Múza

Sapa profily


Fotografia

Fotografia spojovacieho prvku pre Anodickú Oxidáciu (ekologickejšieho technologického postupu pri výrobe hliníkových profilov). Pre spoločnost Sapa profily. Rok 2010

Close