Mona Múza

Previous Next 1 of 3

Jednoduché šťastie


Publikácie

Propagačné materiály k výstave, ako aj obrazová publikácia JEDNODUCHÉ ŠŤASTIE fotografa Alana Hyžu. Reportuje (ne)obyčajný život klientov Domova sociálnych služieb Slatinka. Klient: Socia. Rok: 2015

Close